Jump to Navigation
Jump to Content

Cumulative Table of Cases

| ' | 1 | 2 | 3 | 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Butler v. Palos Verdes, City of

No. B177260 (Cal. App. 2d Dist., December 2005)

Butte Envtl. Council v. Corps of Eng'rs

No. 09-15363 (9th Cir., June 2010)

Buttrey v. United States

No. 80-1617 (E.D. La., April 1981)
No. 81-3234 (5th Cir., November 1982)
ELR 20085 690 F.2d 1170 18 ERC 1241
No. 81-3649 (5th Cir., November 1982)
ELR 20124 690 F.2d 1186 18 ERC 1368
No. 81-263 (E.D. La., September 1982)
ELR 20152 573 F. Supp. 283 19 ERC 2074

Buxton v. EPA

95-1301(RCL) (D.D.C., April 1997)
ELR 21270 961 F. Supp. 6

Byram River v. Port Chester, Village of

No. B-917 (D. Conn., August 1974)
ELR 20816 7 ERC 1127
No. 74 Civ. 4054 (S.D.N.Y., April 1975)
ELR 20440 394 F. Supp. 618 7 ERC 1970
No. 74 Civ. 4054 (S.D.N.Y., January 1976)

Byrd v. EPA

No. 98-5180 (D.C. Cir., April 1999)
ELR 21150 174 F.3d 239